Fokusgrupper

En fokusgruppe giver tid til fordybelse og diskussion, så du kan komme i detaljen med de spørgsmål, du gerne vil have besvaret.

Fokusgruppen har også den fordel, at du kan fremvise produkter eller prototyper fysisk og få deltagernes umiddelbare reaktion.

Vi har gennemført grupper i mange år og ved, hvordan spørgeguiden skal opbygges, hvornår et svar skal uddybes og hvornår diskussionen er på vej ud på et sidespor. Vi har faciliteterne til at gennemføre fokusgrupper både i Aarhus og København, men hjælper gerne med at finde lokaler i andre byer.

Halltest

En hall test er velegnet til at teste nye produkter. Her kan deltagerne se, mærke og smage dit produkt og derefter komme med deres umiddelbare indtryk.

Svarene kan indsamles på tablets eller små computere, som gør det nemt løbende at følge med i resultaterne.

Vi har mange års erfaring med at gennemføre forskellige halltests. Vores interviewere er trænede i den personlige kontakt til respondenterne, og vi har gode kontakter til velegnede lokaler i flere store danske byer.

Mystery Shopping

Mystery Shopping er en god metode til at evaluere din og konkurrenternes kundeservice.

Metoden tager udgangspunkt i den konkrete, reelle købssituation, og shopperen kan notere og bedømme oplevelsen kort efter selve kontakten. Derfor får du et præcist og retvisende billede af den service, din virksomhed leverer.

Vi har flere års erfaring med mystery shopping og kan skaffe shoppere, der passer ind i din kundekreds og agerer troværdige kunder.

Personlige interviews

Et personligt interview giver mulighed for at få meget detaljerede svar på dine spørgsmål.

Metoden egner sig til længere og mere komplekse eller personlige undersøgelser, hvor det er en fordel at intervieweren er fysisk til stede sammen med respondenten.

Vi har mulighed for at gennemføre personlige interviews i hele landet, og vores interviewere har erfaring og kompetencer til at få respondenterne til at føle sig godt tilpas i interviewet.

Rekruttering

Hvis du skal holde en fokusgruppe eller lave personlige interviews, er det vigtigt, at du spørger de rigtige mennesker.

Deltagerne skal passe ind i netop din målgruppe, de skal fungere som en gruppe, og så skal de selvfølgelig være åbne og klar på at dele ud af deres erfaringer og meninger.

Vi har erfaring med at rekruttere gennem både telefon, online og gennem sociale medier. Vi ved, hvordan vi får de rigtige mennesker med til netop din undersøgelse, så du får de mest brugbare resultater. Vi tilbyder at stå for rekrutteringen til de undersøgelser, vi selv gennemfører, men hvis du selv ønsker at gennemføre dine fokusgrupper eller interviews, kan vi også blot levere rekrutteringerne.

Telefoninterviews

Telefoninterviewets styrke er, at intervieweren kan guide svarpersonen gennem undersøgelsen.

Uklare spørgsmål bliver forklaret og intervieweren kan også spørge ind til respondentens erfaringer eller meninger, så besvarelsen af åbne spørgsmål bliver mere kvalificeret.

Vi har over 100 dygtigere interviewere tilknyttet og mere end 30 stationer, der kan bemandes både dag, aften og weekend, så vi kan ringe der, hvor det passer din målgruppe. Interviewerne taster svarene ind i et program, der sikrer at alle spørgsmål bliver besvaret, og at resultaterne hurtigt kan nå frem til dig.

Webinterviews

Onlineinterviews er en nem måde at gennemføre undersøgelser på, fordi deltagerne kan udfylde spørgeskemaet, når det passer ind i deres hverdag.

Samtidig er det en billig metode, fordi det ikke kræver interviewertimer. Metoden egner sig bedst til korte undersøgelser, som ikke er alt for komplicerede.

Vi kan lave interviews gennem både online paneler og kundedatabaser, og kan stå for hele forløbet lige fra udformning af spørgeskema, indsamling af svar, kontrol og rapportering – selvfølgelig i tæt sammenspil med dig.

Kontorer

København
Vester Voldgade 83, 3. tv.
1552 København V

Aarhus
Skt. Clemens Torv 15
8000 Aarhus C

 

DMA Research A/S
CVR 17557580